Sabtu, 03 Maret 2012

Pupuh : Ginada

Pupuh Ginada
Pupuh ginada wantah silih tunggil tembang alit utawi sekar alit. Pupuh niki maduwe ciri kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a. Minab sampun wenten contone ring posting tiang sane dumunan. Niki mangkin malih tiang ngicen contone. Iseng cingak tiang ring buku tugas adin tiange wenten conto-contone.

Pupuh Ginada
Titiang melajah ngae tipat
Ngantos titiang ngulangunin
Kewehe mekudang-kudang
Besik dua nganti telu
Meme bapa ketakonang
Keweh gati
Ento patut kaplajahang.

Mai timpale makejang
Melajah matembang bali
Tembang bali ne budaya
Warisan para leluhur
Patut raga lestariang
Tembang bali
Ento patut keajegang.

Janintitiang maan tugas
Tugas sane miweh gati
Sawireh tusing biyasa
Kajudi makarya pupuh
Sinom utawi ginada
Dados milih
Nanging teteptusing bias.

Liu anak ngulah-ulah
Keto mase sedeng paling
Melajahe kesaratang
Ape ane sedeng ruruh
Melajah ngalih sawitra
Yan besidi
Ape ruruh lakar bakat.

Ene madan karma laksana
Sajeroning kantun maurip
Jele melah pengelaksana
Ento neket diraga tuhu
Bekelan kayang kawekas
Bin numadi
Pangde nemu kesengsaran.